WORLD HIS : ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์โลกทั้งตะวันตกและตะวันออก ในรูปแบบใหม่ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เน้นการเล่าเรื่องราวให้เห็นภาพรวม พร้อมภาพและวิดีโอประกอบ ทำให้เข้าใจอย่างสุดๆ