ฺBAS : ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา

ความรู้ทั่วไปประเทศอังกฤษและอเมริกา : ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่างรอบด้าน มีเรื่องเล่ามากมาย ภาพ คลิปวิดีโอ สนุก เข้าใจสุดๆ