ERROR IDENTIFICATION

สรุปเข้มเนื้อหาพร้อมการฝึกทำข้อสอบของพาร์ท ERROR IDENTIFICATION ในทุกมิติ แบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคขั้นเทพมากมาย จนทำให้คนที่ไม่ถนัดกลายเป็นชอบทำพาร์ทนี้