SENTENCE COMPLETION : CLOZE TEST

สรุปเข้มเนื้อหาพร้อมการฝึกทำข้อสอบของพาร์ท SENTENCE COMPLETION ในทุกมิติ แบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคขั้นเทพมากมาย