WORLD HIS

฿1,800.00

ประวัติศาสตร์โลกทั้งตะวันตกและตะวันออก ในรูปแบบใหม่ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เน้นเข้าใจ เน้นการเล่าเรื่องราวให้เห็นภาพรวม พร้อมภาพและวิดีโอประกอบ ทำให้เข้าใจอย่างสุดๆ

Description

ประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ยุคหินจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งโลกตะวันตกและตะวันออก ในรูปแบบใหม่ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เน้นเข้าใจ เน้นการเล่าเรื่องราวให้เห็นภาพรวม พร้อมภาพและวิดีโอประกอบ ทำให้เข้าใจอย่างสุดๆ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.