ADVANCE A-LEVEL ENG – OVERVIEW (เจาะลึกโครงสร้างข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (A-LEVEL))?

(ภาพรวมการสอบ ภาษาอังกฤษ (A-LEVEL (วิชาสามัญเดิม)) ทั้งหมดพร้อมการเตรียมตัว) เข้าใจโครงสร้างข้อสอบ เหมือนรู้จักสนามรบ … วางแผนดี ทำคะแนนได้มากกว่า เพราะรู้ว่าต้องเตรียมอะไร ข้อสอบต้องการอะไร ไม่สะเปะสะปะ

ADVANCE A-LEVEL ENG – LISTENING AND SPEAKING (เจาะลึกข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (A-LEVEL) พาร์ท LISTENING & SPEAKING)?

เจาะลึกข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (A-LEVEL (วิชาสามัญเดิม)) พาร์ท LISTENING & SPEAKING ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / และทำข้อสอบเสมือนจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น

ADVANCE A-LEVEL ENG – READING (เจาะลึกข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (A-LEVEL) พาร์ท READING)?

เจาะลึกข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (A-LEVEL (วิชาสามัญเดิม)) พาร์ท READING ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / และทำข้อสอบเสมือนจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น

ADVANCE A-LEVEL ENG – WRITING (เจาะลึกข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (A-LEVEL) พาร์ท WRITING)?

เจาะลึกข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (A-LEVEL (วิชาสามัญเดิม)) พาร์ท WRITING ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / และทำข้อสอบเสมือนจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
ติวฟรี !!! ข้อสอบ ERROR IDENTIFICATION เพื่อเตรียมสอบ TU-GET / CU-TEP / TOEFL (ITP) กับครูพี่ทาม์ย EP.1