ADVANCE TU-GET (PBT) – เจาะลึกข้อสอบ พร้อมเทคนิค?

เจาะลึกข้อสอบ ภาษาอังกฤษ TU-GET (PBT) ทั้งหมดอย่างละเอียด ทั้งเนื้อหาภาพรวมของข้อสอบเพื่อเข้าใจโครงสร้างข้อสอบ / ประเภทคำถามที่ต้องเจอ เพื่อเตรียมพร้อมให้เข้าใจเพื่อหาหาคำตอบได้ดียิ่งขึ้น / และทำข้อสอบเสมือนจริง จับเวลาเท่าของจริง ความยากเท่าของจริง ทำให้สามารถประเมินตัวเองได้จริงว่าอยู่ในระดับไหนก่อนไปสอบ พร้อมเฉลยละเอียดยิบทุกข้อ และเทคนิคที่ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น คะแนนพุ่งสูงขึ้น
ติวฟรี !!! ข้อสอบ ERROR IDENTIFICATION เพื่อเตรียมสอบ TU-GET / CU-TEP / TOEFL (ITP) กับครูพี่ทาม์ย EP.1