เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

“ข้าวเหนียวสังขยา” จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี ???