เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘ควงแขนกัน’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี???