เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘ดอกลีลาวดี’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี ???