เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘ตื่นสาย’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี???