เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘ตื่นเช้า’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี???