เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

ทำอะไรไว้ ก็จะได้อย่างนั่น” หรือ “กงกรรมกงเกวียน” จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี ???