เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘มะเฟือง’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี ???