เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

“ยาดม” ภาษาอังกฤษ คืออะไรอะ ???