เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘รับทราบครับ/ค่ะ’ ใช้เป็นภาษาอังกฤษยังไงให้ถูกต้อง