เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

“ส่งผู้ร้ายข้ามแดน” พูดเป็นภาษาอังกฤษ ว่ายังไงดี ???