เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘หวั่นไหว’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี???