เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

“อะไรผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป” พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงดี