เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘อื่นๆ’ นอกจาก ‘etc.’ ใช้คำว่าอะไรดีให้ดู academic ขึ้น???