เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

“เขียวชอุ่ม” พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี ???