เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘แถลงข่าว’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี ???