เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘แบตหมด’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี???