เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘แย่ละ’ ‘งานเข้าละ’ ‘ซวยละ’ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงดี???