เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

โรคระบาดระดับต่างๆ มีอะไรบ้าง ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้าง