เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

ใช้ “FREE” ยังไง ให้ถูกความหมาย???