เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

“ไม่มี” ในภาษาอังกฤษ ตกลงต้องพูดยังไงดี ???