เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘abstention’ แปลว่าอะไรดี??