เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘accept’ VS ‘except’ ใช้พลาดกันบ่อย ระวังด้วยนะ