เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘an arm and a leg’ สำนวนนี้แปลว่าอะไรดี???