เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘be floating on air’ แปลว่าอะไร???