เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘bizarre’ ออกข้อสอบบ่อยๆ แปลว่าอะไรดี???