เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘bring in’ เจอเรื่อยๆ แปลว่าอะไรดี???