เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘buy off someone’ ศัพท์ดีๆ ที่ต้องรู้จัก 👍