เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘call on’ ศัพท์ที่ควรต้องรู้จัก👍