เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘come across’ เจอเรื่อยๆ แปลว่าอะไรดี???