เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘conquer’ แปลว่าอะไร???