เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘curry favour with (sb)’ หลายคนแปลผิด ต้องแปลว่าอะไรดี???