เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘cut dead’ ศัพท์ดีที่ควรต้องรู้จัก 👍