เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘daunt’ แปลว่าอะไร??