เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

Debt VS Dept … ต่างกันยังไง??