เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘diet’ ใช้ยังไงได้บ้าง ???