เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

dig in ศัพท์เด็ด ใช้ได้จริงในชีวิตจริง … แต่คนแปลผิดบ่อย