เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘empathy’ ศัพท์ที่ควรรู้ 👍