เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘food for thought’ สำนวนน่าสนใจ และเจอบ่อยๆ ในข้อสอบ แปลว่าอะไรดี???