เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘get ahead’ ศัพท์ที่วัยทำงานควรต้องรู้จัก 👍