เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘get on / get off / get in / get out’ ต่างกันยังไง???