เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

ghosting ไม่ได้แปลว่า ‘ผี’ … แปลว่าอะไรดี???