เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

give away // giveaway ต่างหรือเหมือน แปลว่าอะไรดี???