เรียนฟรี !!! อังกฤษกับครูพี่ทาม์ย

‘go after’ ศัพท์น่าสนใจมากๆ แปลว่าอะไรดี???